Lista rezerwowa szkół

  1. Szkoła Podstawowa w Kalinówce Zespół Szkół w Kalinówce, Kalinówka 78, 21-040 Świdnik
  2. Szkoła Podstawowa w Strzeszkowicach Dużych  im. ks.Jana Twardowskiego, Strzeszkowice Duże 255 A, 24-220 Niedrzwica Duża
  3. Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Przybysławicach, Zespół Szkół w Przybysławicach,  Przybysławice 1,  21-080 Garbów
  4. Gimnazjum w Mętowie im. Jana Pawła II, Zespół Szkół w Mętowie, Mętów 124,  20-388 Mętów
  5. Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół w Niedrzwicy Dużej, ul. Bełżycka 77,  24-220 Niedrzwica Duża
  6. Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Pszczelej Woli Zespół Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli, Pszczela Wola 9,  23-107 Strzyżewice
  7. Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Pszczelej Woli Zespół Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli,  Pszczela Wola 9,  23-107 Strzyżewice
  8. Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli im. Zofii i Tadeusza Wawrynów Zespół Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli, Pszczela Wola 9, 23-107 Strzyżewice
  9. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Bełżycach, Zespół Szkół im. Kopernika w Bełżycach, ul. Bychawska 4,  24-200 Bełżyce