Powstała nowa sieć samokształcenia i współpracy!

Szanowni Państwo,
Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w nowej sieci skupiającej nauczycieli języków obcych.

Zachęcamy do zapoznania się i stosowania narzędzia promującego uczestnictwo w sieci językowej.

link do youtube
http://youtu.be/VpeuBjQL8PY

Nowoczesne narzędzie doskonalenia

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Nowoczesny system doskonalenia nauczycieli oparty na kompleksowym wspomaganiu rozwoju szkół nakierowany jest na pracę ze szkołą, wspieraniu jej jako placówki w wykonywaniu zadań nakładanych przez państwo, ale także wspomaganie
w rozwiązywaniu indywidualnych problemów.

W ramach projektu realizujemy wspomaganie w zakresie wybranych przez placówki obszarów wsparcia. Prowadzone są szkolenia warsztatowe, konsultacje w procesie wdrażania.

Ważnym działaniem jest prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia.

Zapraszamy Państwa do aktywności, na udostępnionej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji platformie, w ramach istniejących od roku sieciach, ale również do zgłaszania chęci uczestnictwa i powołania nowych przedmiotowych lub problemowych sieci. Jedynym czego potrzeba, to chęć dzielenia się własnym doświadczeniem z innymi nauczycielami posiadającymi takie same problemy lub osiąganymi sukcesami.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przystąpieniem do sieci lub tylko zgłębieniem tematu i pozyskaniem informacji zapraszamy na spotkania:

17 września, o godz. 11.30 – sieć I - „ Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły.”

22 września, o godz. 15.30 – sieć II – „Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki?”

29 września, o godz. 15.00 – sieć IV – „ Nauczyciele pracują zespołowo.”

2 października, o godz. 15.00 - sieć III - "Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?"

Spotkania odbędą się w Starostwie Powiatowym w Lublinie, ul. Spokojna 9.
Omówione zostaną zasady uczestnictwa, podstawy prawne nowego systemu, możliwości powołania kolejnych sieci, przedstawiony zostanie film promujący dokonania jednej
z naszych sieci, przybliżone zostaną techniczne możliwości platformy.

Zachęcamy Państwa do zainteresowania się nowoczesnym narzędziem samokształcenia.

Będziemy proponować Państwu tworzenie nowych sieci:

- dla dyrektorów – Tworzenie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym;

- dla nauczycieli języków obcych;

- dla nauczycieli I etapu nauczania;

Pozostałe propozycje zależą tylko i wyłącznie od potrzeb Państwa i Waszych placówek.

Beata Janiszewska-Brudzisz

Koordynator projektu

Harmonogram spotkań z ekspertami w ramach sieci współpracy i samokształcenia

    Szanowni Państwo,

w załączniku przedstawiamy harmonogram spotkań z ekspertami z prośbą o zapoznanie się z terminami szkoleń.

Attachments:
Download this file (harmonogram spotkań sieci maj.doc)harmonogram spotkań sieci maj.doc[ ]89 kB

Prezentacja z instrukcją obsługi platformy e-learningowej

             Zapraszamy do obejrzenia prezentacji przygotowanej przez Panią Helenę Skomorowską - koordynator sieci I "Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły".

Attachments:
Download this file (platforma.ppt)platforma.ppt[ ]3018 kB