Wybrane obszary wsparcia realizowane w zakwalifikowanych do udziału placówkach oświatowych

Użyte skróty:

SP – szkoła podstawowa

LO – liceum ogólnokształcące

Nr oferty

obszary wsparcia

 

Szkoła

1

Jak   pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

1

SP w Radawcu Dużym

2

Gimnazjum Nr 2 w Niedrzwicy Kościelnej

3

SP w Kłodnicy Dolnej

4

Przedszkole w Bełżycach

5

SP w Sobianowicach

6

SP w Pliszczynie

7

SP w Zaraszowie

8

Gimnazjum w Wysokiem

9

LO w Wysokiem

10

SP w Turce

11

SP w Wysokiem

12

Gimnazjum w Wojciechowie

13

SP w Mętowie ( 2 grupy)

14

SP w   Konopnicy

15

LO w Bełżycach

16

Technikum w Bychawie ( 2 gr)

17

SP w   Stasinie

18

SP w Borzechowie

19

SP w Osmolicach

 

20

SP w Łubkach

     

2

Ocenianie kształtujące

1

SP w Leścach

2

SP w Bogucinie

3

SP w Tuszowie

4

SP Nr 1 w Bełżycach ( 2 gr)

5

SP w Zemborzycach Tereszyńskich

   

3

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

1

Gimnazjum w Pliszczynie ( 2 gr)

2

Przedszkole w Turce

3

SP w Wilczopolu

4

Gimnazjum w Radawczyku II

5

SP w Woli Gałęzowskiej

6

SP w Prawiednikach

7

SP w Motyczu

8

Gimnazjum Nr 2 w Bychawie im. ks. Kwiatkowskiego

9

LO w Bychawie im. ks. Kwiatkowskiego (2 gr)

10

SP w Czerniejowie

11

Przedszkole Bychawa

12

SP w Strzyżewicach-Rechcie

13

SP w Łuszczowie

14

Gimnazjum w Niedrzwicy Dużej

15

SP w Przybysławicach

16

Technikum w Niemcach

17

SP w   Bystrzycy Starej

18

SP   w Świdniku Małym

19

SP w Jakubowicach Konińskich

20

SP w Jastkowie

21

SP w   Matczynie

22

Technikum Mechaniczne w ZS w Bełżycach im. M.Kopernika

23

Technikum w ZST w Bełżycach

       

4

Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się

1

SP w Piotrkowie

2

Gimnazjum w Jastkowie ( 2 gr)

3

 
   

7

Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła

1

Gimnazjum w Tarnawce

2

SP w Ożarowie

3

SP w   Palikijach

4

SP w Bychawie ( 2 gr)

   

8

Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?

1

Technikum w Niedrzwicy Dużej

9

Budowa koncepcji pracy szkoły

1

SP we Wronowie

       

11

Praca z uczniem zdolnym

1

Gimnazjum nr 1 w Bełżycach

2

Gimnazjum w Borzechowie

3

SP w Tomaszowicach

       

12

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

1

Gimnazjum Nr 1 w Bychawie ( 2 gr)

       

13

Wykorzystanie technologii TIK na zajęciach edukacyjnych -bezpieczny Internet

1

SP w Wojciechowie

2

SP w Starej Wsi II

3

Gimnazjum w Kalinówce

4

Gimnazjum w Pszczelej Woli

       

14

Projekt edukacyjny w szkole

1

Gimnazjum w Wilczopolu

       

15

Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym

1

LO   w Niemcach

       

16

Rodzice są partnerami szkoły

1

SP w Woli Przybysławskiej

       

17

Nauczyciel 45+

1

Gimnazjum w Piotrkowie

2

SP w Skrzynicach

3

Gimnazjum w Jabłonnie

4

Technikum w Bełżycach

5

Gimnazjum w Bystrzycy Starej

6

Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Piotrowicach

       

20

Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich

1

SP w   Garbowie

2

Gimnazjum w Garbowie ( 2 gr)

3

SP w Bychawce

21

Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych

1

SP w Miłocinie

2

SP w Dębinie

3

SP w Żabiej Woli

       

22

Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły?

1

ZSZ Piotrowice

       

23

Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

1

SP w Jabłonnie

2

SP w Zakrzewie

3

LO w   Pszczelej Woli ( 2 gr)